1 Created with Sketch.

Verlof en verzuim

Vanaf vier jaar mogen kinderen naar de basisschool, vanaf vijf jaar zijn ze leerplichtig. Bij ziekte verwachten we van de ouder(s) / verzorger(s) dat zij uiterlijk om 08:15 uur hun kind ziek melden. Wij vragen u afspraken bij de tandarts, de orthodontist en dergelijke na schooltijd te maken.

Alle informatie over verlof en verzuim vindt u hier.

Extra verlof voor kinderen die op Archipelschool De Golfslag zitten, wordt schriftelijk aangevraagd bij de directeur van school. Dit moet u uiterlijk 6 weken voordat u op vakantie gaat doen. Een formulier is verkrijgbaar op school en onderaan deze pagina.

In de perioden van de (Cito) toetsen van het leerlingvolgsysteem is het extra hinderlijk wanneer kinderen op vakantie zijn. Wij vragen u om hier rekening mee te houden bij de aanvraag van verlof buiten de schoolvakanties om.

Op de volgende momenten nemen wij de verschillende toetsen van het leerlingvolgsysteem af:

  • Groep 2 beginnende geletterdheid in oktober , november en in april;
  • Groep 3 herfstsignalering in oktober en november;
  • Groep 3 t/m 7 maakt de M toetsen in januari en februari en de E toetsen in mei en juni;
  • Groep 8 maakt de B toetsen in oktober en november en de IEP in april.

 

Verzoek vrijstelling lessen voor extra hulp

Er zijn ook kinderen die extra hulp van orthopedagogen, psychologen en anderen krijgen buiten de eigen school. Het heeft de voorkeur dat deze extra hulp na schooltijd genoten wordt. Indien er geen andere mogelijkheid is dan deze hulp onder schooltijd te laten plaatsvinden, dan moet dit in goed overleg met de school plaatsvinden. De directeur kan in samenspraak met de leerkracht aangeven op welk moment dit bij uitzondering mogelijk is. Tevens wordt er afgesproken of en hoe de gemiste onderwijsactiviteit wordt ingehaald.

 

Verlofformulier