Overblijf

Vanaf schooljaar 2019-2020 werken wij met het 5-gelijke-dagen-model.

Dit betekent dat alle kinderen op maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 14:00 uur op school zijn. Wij eten gezamenlijk met de kinderen.

Binnen het team hebben we de volgende afspraken gemaakt over de lunch:

  • Tassen met eten en drinken worden in de groepen 3 t/m 8 ’s ochtends aan de stoel gehangen of in de luizenzak gedaan. De leerkracht bepaalt dit, groep 1/2 zet hun tas in de kast;
  • Tijdens het eten wordt er niet gelopen;
  • Op aangeven van de leerkracht mogen de kinderen hun spullen opruimen;
  • We nemen geen snoep en frisdrank mee naar school;
  • We zijn flexibel in de eettijd;
  • Eten en drinken dat niet op is, gaat mee naar huis;
  • Binnen het team spreken we ieder jaar af hoe laat elke groep eet en naar buiten gaat.

Opvang

Spelen, ontwikkelen en genieten; deze zaken staan centraal bij kindercentrum Watertoren. Het kindercentrum bestaat uit een kinderdagverblijf (0-4 jaar), peutergroep (2-4 jaar) en een buitenschoolse opvang (4-12 jaar).

Klik hier voor meer informatie over de verschillende opvangvormen.