1 Created with Sketch.

Ouderbetrokkenheid

Voor ons is het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. We hebben de ouderraad die ons helpt met het bedenken en organiseren van allerlei feesten en de medezeggenschapsraad die namens de ouders van school instemmen in bepaalde zaken, zoals de schooltijden en de schoolgids.

Hiernaast vinden wij het belangrijk dat u weet waar uw kind mee bezig is op school. Hierbij kunt u denken aan het thuis helpen bij het maken en leren van het huiswerk. Als school houden wij u op de hoogte van de belangrijke zaken die op school spelen. Dit doen we door de geplande rapportgesprekken, maar ook door tussendoor te laten weten hoe het met uw kind op school gaat. Daarnaast vinden wij het prettig als u ons op de hoogte houdt hoe het met uw kind thuis gaat.