1 Created with Sketch.

Organisatie

Archipelschool De Golfslag is een openbare school met vijf (combinatie)groepen.

Op dit moment hebben we de volgende groepen:

groep 1/2

groep 3

groep 4

groep 5/6

groep 7/8

 

Het team ziet er als volgt uit:

 

Judith de Jonge Directeur, preventiemedewerker
Magda Passenier Administratieve ondersteuning
Marieke Bastiaanse Leerkracht groep 1/2 en bedrijfshulpverlener
Marjolein Dingemanse Leerkracht groep 1/2
Yvonne de Rave Leerkracht groep 3, bedrijfshulpverlener en intern contactpersoon
Sylvia Rodermond Leerkracht groep 3
Suzanne de Pagter Intern begeleider, bedrijfshulpverlener, anti-pestcoördinator en aandachtsfunctionaris
Sanne Bor Leerkracht groep 4 en rekencoördinator
Frank Duden Leerkracht groep 3 en 6 en bedrijfshulpverlener
Anniek Filius Leerkracht groep 4 en 7/8
Lizan Huibregtse Leerkracht groep 5/6 en intern contactpersoon
Monique van der Vliet Leerkracht groep 5/6
Eddie Dominicus Leerkracht groep 7/8 en ICT coördinator
Megan Croon Vakleerkracht gym
Birrit Witteveen LIO’er ALO
Laura Wattel Onderwijsassistent
Cheyenne Heijdens Onderwijsassistent
Petra Melis Leerkracht HVO
Jesse Moeleker Leerkracht GVO