1 Created with Sketch.

Leerlingenraad

De leerlingenraad van Archipelschool De Golfslag wisselt ieder schooljaar. Aan het begin van het schooljaar worden in de groepen 5 t/m 8 verkiezingen gehouden en wordt er uit iedere groep een leerling gekozen voor de leerlingenraad. De leerlingenraad komt regelmatig met de directeur bij elkaar en zij bespreken allerlei zaken die de leerlingen aangaan. Het kan  hierbij bijvoorbeeld gaan om de verkeersveiligheid rondom de school.

De verkiezingen voor schooljaar 2019-2020 hebben nog niet plaatsgevonden. Zodra er bekend is wie er in de leerlingenraad zitten, wordt dit hier aangepast.