1 Created with Sketch.

Leerlingenraad

De leerlingenraad van Archipelschool De Golfslag wisselt ieder schooljaar. Aan het begin van het schooljaar worden in de groepen 5 t/m 8 verkiezingen gehouden en wordt er uit iedere groep een leerling gekozen voor de leerlingenraad. De leerlingenraad komt regelmatig met de directeur bij elkaar en zij bespreken allerlei zaken die de leerlingen aangaan. Het kanĀ  hierbij bijvoorbeeld gaan om de verkeersveiligheid rondom de school.

De verkiezingen voor schooljaar 2019-2020 zijn geweest en de volgende kinderen zitten dit schooljaar in de leerlingenraad:

Kaj Bimmel
Robin Saman
Lana Los
Emy Maranus