1 Created with Sketch.

Documenten en formulieren

Documenten

Schoolgids Archipelschool De Golfslag 2019-2020

Bijlage bij schoolgids 2019-2020

Schoolveiligheidsplan Archipelschool De Golfslag

 

Inschrijven nieuwe leerlingen

Voor het inschrijven van uw kind heeft u de volgende formulieren nodig:

Inschrijfformulier

Anamneseformulier

Toestemmingsformulier

Brief personenvoervoer auto’s

 

Verlof

Voor het aanvragen van verlof hebben we één formulier. Op het formulier kunt u aangeven of u verlof aanvraagt voor vakantie of voor gewichtige omstandigheden.

Verlofformulier