Archipelschool De Golfslag

Archipelschool De Golfslag is een sfeervolle basisschool met ongeveer 130 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over zes (combinatie)groepen. Wij werken met moderne lesmethodes en maken hierbij veel gebruik van de digitale mogelijkheden die deze methoden bieden.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school komen. De sfeer kenmerkt zich door vertrouwen, inzet en acceptatie van het unieke in iedereen. Als team zetten we ons in om een sfeer te scheppen waarbij kinderen, leerkrachten en ouder(s) / verzorger(s) zich thuis voelen. We scheppen situaties en hanteren didactische werkvormen waarin samenwerking wordt gestimuleerd.

Agenda

Voor een overzicht van alle activiteiten van onze school, klikt u hier.

Foto’s

Voor alle foto’s van activiteiten die wij op school doen, klikt u op deze link.

Schoolgids

Meer informatie over onze school vindt u in onze schoolgids.

Schoolgids Archipelschool De Golfslag 2019-2020

Bijlage bij schoolgids 2019-2020

Vensters PO

Op deze website vindt u veelzijdige informatie over onze school en kunt u scholen met elkaar vergelijken.

Contact

Wilt u een afspraak maken? Dat kan via deze link.

Archipel Scholen

Onze school valt onder het bestuur van Archipel Scholen. Voor meer informatie over Archipel Scholen klikt u hier.